Följ Region Uppsala

Mentorskapsprogrammet för författare i Uppsala län fortsätter

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2017 08:54 CEST

Anna Franklin, Eva Ludvigsen och Per Kornhall är mentorer i Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare hösten 2017.

Region Uppsala utökar sin satsning på författare i Uppsala län. Vårens mentorskapsprogram, som syftade till att ge icke-etablerade författare bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen, får en fortsättning i höst. Nu ingår fler författare i satsningen.

Mentorskapsprogrammet är en direkt följd av det litteraturfrämjande uppdrag Region Uppsala har i den regionala kulturplanen och genom den statliga kultursamverkansmodellen. Vårens mentorskapsprogram, då två mentorer matchades med var sin adept, har gett många goda erfarenheter:

- Det märks tydligt att det här är ett format som fungerar för författarna. Att vid sidan av skrivandet få lära sig av, och med, en kollega uppskattas och ses som värdefullt. Författarna i vårens omgång har tillsammans, och målinriktat, jobbat med en rad olika saker, till exempel att få struktur på ett manus, bli bättre på marknadsföring, skriva för en ny genre, etablera förlagskontakter och förbättra presentationsteknik vid till exempel skolbesök, säger bibliotekskonsulent Stefan Eurenius på Länsbibliotek Uppsala.

Mentorskapsprogrammet fortsätter under hösten och nu har satsningen utökats till att omfatta tre par mentorer och adepter som matchats ihop. Meningen är att ge författare bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen – det ska stödja, stärka och utveckla det litterära Uppsala län genom att skapa relationer mellan författare, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion för både mentorer och adepter.

Mentorer och adepter söks via Uppsala Författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö.

Höstens matchningar:

Per Kornhall är mentor för Bisrat Woldemichael.
Eva Ludvigsen är mentor för Anna Araviadis.
Anna Franklin är mentor för Tamara Mivelli.

Ansökan till mentorskapsprogrammet våren 2018 är öppen redan nu för både mentorer och adepter.

Läs mer om mentorskapsprogrammet: www.regionuppsala.se/mentorskapsprogram

Ytterligare upplysningar:

Stefan Eurenius, bibliotekskonsulent, Länsbibliotek Uppsala, stefan.eurenius@regionuppsala.se, 076-721 82 41