Följ Region Uppsala

​Landstinget vill stärka närvårdsarbetet

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 11:10 CET

Landstinget ska se över närvårdsarbetet i Uppsala län. Det föreslår landstingets hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott.

– Den nya regionbildningen öppnar för ett bättre samarbete med kommunerna när det gäller närvården. Vi vill att mer av vården ska kunna utföras nära patienten och att alla i länet ska ha god tillgång till vård, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för utskottet.

Att utveckla närvården är en av landstingets prioriterade frågor. Tre områden har pekats ut som särskilt viktiga i den strategi som har tagits fram: äldre, barn och unga och personer med psykisk ohälsa.

– Vi vill utgå från vad som är patienten och hitta smidigare lösningar och nya arbetssätt tillsammans. Ett exempel är att vi har gjort överenskommelser med kommunerna, så att barn i livets slutskede kan vårdas i hemmet, om familjen önskar det. Ett annat exempel är att vi tittar på hur vi kan arbeta mer mobilt, med ökad hemsjukvård, säger Vivianne Macdisi.

Översynen innebär att landstingsdirektören får i uppdrag att se över behovet av en ny politisk viljeinriktning och att strukturen och organisationen för den kommande regionens samverkan med kommunerna ses över. Uppdraget ska redovisas efter sommaren.

Landstingsstyrelsen kommer att fatta beslut i fråga senare i vår.

Kontaktperson:
Vivianne Macdisi (S), ordförande för hälso- sjukvårds- och FoUU-utskottet, tel 070-890 81 55