Följ Region Uppsala

Landstinget utreder jourmottagning på Akademiska

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2015 17:22 CEST

Landstinget ska se över möjligheterna att förlägga en jourmottagning på primärvårdsnivå i närheten av akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag.

– Det här blir ett steg mot att förbättra akutsjukvården i länet, säger Vivianne Madcisi (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.– Akutmottagningen har ett stort söktryck och stundtals väldigt långa väntetider. En del av de som söker vård behöver komma till den högspecialiserade sjukhusvården. Andra har enklare åkommor och får bättre omhändertagande på primärvårdsnivå.

– Det är inte självklart för patienter vart de ska vända sig. Därför vill vi skapa ett akutcentrum på Akademiska, där vårdpersonal får bedöma patienternas vårdbehov och hänvisa dem rätt, säger Vivianne Macdisi.

För närvarande har landstinget avtal med Cityakuten i Praktikertjänst AB, som driver Uppsala närakut med ortopedakut. Avtalet löper ut 31 januari 2017. Utredningen handlar om hur primärvårdsjouren ska organiseras efter detta.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att lokalisera en jourmottagning på primärvårdsnivå vid Akademiska sjukhuset för att skapa ett sammanhållet akutcentrum. Enligt direktiven till utredningen är utgångspunkten att jourmottagningen ska drivas i landstingets regi och att lokalen ska ligga i anslutning till Akademiska sjukhuset.

En delrapport ska ges till hälso- och sjukvårdsstyrelsen i november 2015.

(M), (FP), (C) och (KD) lämnade tilläggsyrkanden om att utredningen även ska innefatta en analys av vilken driftsform som bäst gynnar länets patienter och att utredningen ska tillförsäkra att Akademiska sjukhusets akutverksamhet inte överbelastas. Detta avslogs.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-890 81 55