Följ Region Uppsala

Landstinget utreder avbrott i journalsystemet

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2016 15:29 CEST

I förra veckan låg landstingets journalsystem Cosmic nere. Idag beslutade landstingsstyrelsen att en utredning ska göras.

– Vi behöver få en samlad bild av vad som orsakat stoppet, vilka lärdomar vi kan dra och vilka åtgärder som behövs för att det inte ska upprepas, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Journalstoppet pågick under fem dagar och är det största sedan Cosmic infördes 2004.

– Det har varit en besvärlig situation för hälso- och sjukvården. Många har gjort stora arbetsinsatser för att patienterna inte ska komma i kläm och den preliminära bedömningen är att man har hanterat det mycket bra. Men vi behöver ändå gå till botten med det här, säger Börje Wennberg.

Utredningen ska belysa olika aspekter av händelsen.

– Självklart vill vi ha reda på vad som gått fel rent tekniskt, men det finns också andra frågor som vi vill ha svar på. Vi vill till exempel veta vilka medicinska konsekvenser detta har haft, hur våra avbrottsrutiner har fungerat i praktiken och hur vi klarat samverkan med vårdgivare och andra samhällsaktörer som är beroende av att ha tillgång till journaluppgifter, säger Börje Wennberg.

Utredningen kommer även att ha ett övergripande ansvar att samordna frågor som har att göra med avbrottet, till exempel eventuella anspråk på ekonomisk ersättning.

Utredningen ska vara klar till landstingsstyrelsens sammanträde i februari 2017.

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), ordf landstingsstyrelsen, tel 070-634 82 14