Följ Region Uppsala

Landstinget tecknar avtal om uppförande av ny vårdbyggnad vid Akademiska

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2014 11:24 CEST

Idag undertecknade landstinget ett avtal med Skanska om bygget av den nya vård- och behandlingsbyggnad som planeras vid Akademiska sjukhuset.

Byggnaden kommer att ha nio våningar inklusive källarplan och ska inrymma bland annat onkologi, operationsverksamhet, kirurgisk vård och hematologi. Byggnaden ska stå färdig under sensommaren 2017.

Efter en upphandling har Skanska fått uppdraget att vara generalentreprenör. Projektet genomförs som en så kallad samverkansentreprenad, vilket innebär att Skanska och landstinget gemensamt ansvarar för upphandlingen av underleverantörer.

För närvarande pågår grundläggningsarbeten för det nya huset.

Avtalet med Skanska är värt 1,2 miljarder kronor. Den sammanlagda kostnaden för den nya byggnaden beräknas till 1,8 miljarder kronor.

Ytterligare information:
Thord Hägg, förvaltningsdirektör, Landstingsservice, tel 018-611 65 94