Följ Region Uppsala

​Landstinget startar mobilt närvårdsteam i Heby

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 16:55 CET

Landstinget ska på försök starta ett mobilt närvårdsteam i Heby. Det beslutade vårdstyrelsen idag.

­– Vi vill utveckla den mobila vården i hela länet. Pilotprojektet är ett första steg. På sikt vill vi ha mobila närvårdsteam som kan ge vård i hemmet i alla kommuner, säger Håkan Collin (S), 1:e vice ordförande för vårdstyrelsen.

Det mobila närvårdsteamet i Heby startar den 1 december och ska drivas på försök under 6 månader i samverkan mellan landstingets förvaltning Hälsa och habilitering, Heby kommun och vårdcentralerna i Heby och Östervåla. Under försöksperioden bemannas teamet av en läkare som finns i tjänst dagtid under vardagar. Målgruppen är begränsad till patienter som är inskrivna i kommunal hemsjukvård.

På sikt vill landstinget utöka teamet med en sjuksköterska och vidga målgruppen, så att även patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården ska kunna få besök.

Idag finns Mobila äldreakuten i Uppsala, som drivs i samverkan mellan Hälsa och habilitering och Uppsala kommun. Landstinget vill se en motsvarande verksamhet i Heby och har gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ett samarbetsavtal med Heby kommun.

– Om det här blir framgångsrikt kommer vi att söka samarbeten med fler kommuner. Vi vill att äldre i hela länet ska ha möjligheten att kunna få hembesök så att de så långt som möjligt slipper uppsöka jourmottagningar när de blir sjuka, säger Håkan Collin.

Vårdstyrelsen beslutade att sätta av 325 000 kronor för pilotprojektet och gav samtidigt Hälsa och habilitering i uppdrag att utveckla och driva mobila närvårdsteam i övriga länet.

Ytterligare information:

Håkan Collin (S), 1:e vice ordförande för vårdstyrelsen, tel 070-669 65 46
Eva Bolin, verksamhetschef Östervåla vårdcentral, tel 018-611 08 61
Camilla Forsberg Fryckstedt, verksamhetschef Heby vårdcentral, tel 018-611 07 65
Charlotta Nordgren Thermenius, verksamhetschef Särskild vård och integration, Hälsa och habilitering, tel. 018-611 62 98