Följ Region Uppsala

Landstinget ska utreda samlad rehabilitering

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2014 10:36 CEST

Landstinget ska utreda förutsättningarna för en samlad rehabiliteringsverksamhet. Det beslutade produktionsstyrelsen idag.

– Rehabilitering innebär en investering i människor. Den är en oerhört viktig del av sjukvården och helt grundläggande för att hjälpa alla att leva ett bra liv. Genom att samla rehabiliteringen kan verksamheter lära av varandra, samtidigt som resurserna räcker längre, säger Lina Nordquist (FP), ordförande för produktionsstyrelsen.

Sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samlad rehabiliteringsverksamhet. Utredningen ska ta den åtgärdsplan för rehabiliteringen som hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att ta fram i beaktande. Utredningen ska också ta i beaktande framtida lokalbehov för en eventuellt samlokaliserad rehabilitering.

Produktionsstyrelsen tog också upp frågan om utomläns- och utlandsrehabilitering av patienter, så kallad "klimatvård". Styrelsens uppfattning är att slutenvårdsrehabilitering i vissa fall kan utgöra ett mer praktiskt alternativ för patienter som har lång resväg och stort behov av intensiv dagvårdsbehandling. Den neurologiska rehabiliteringen har idag ont om vårdplatser för patienter som behöver stanna över natten och det kan innebära att behovet av klimatvård ökar. Produktionsstyrelsen beslutade därför att utlandsrehabilitering kan genomföras inom existerande budgetramar, om den bedöms nödvändig av behandlande rehabiliteringsläkare.

- Med god rehabilitering kan vi ta tillvara på varje persons fulla potential och ge patienter en ökad livskvalitet. Inom budget måste det vara upp till sjukvården att avgöra när klimatvård eller utomlänsrehabilitering är nödvändig, säger Lina Nordquist.

Ytterligare information:
Lina Nordquist (FP), ordförande produktionsstyrelsen, tel 0709-946 770