Följ Region Uppsala

Landstinget gör satsning på hälsoundersökningar för asylsökande

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2015 11:30 CEST

Mot bakgrund av det ökade antalet flyktingar gör landstinget en satsning för att asylsökande snabbare ska kunna erbjudas den hälsoundersökning som de har rätt till enligt lag. Med start på fredag ska mobila team åka ut till boenden i länet och utföra hälsoundersökningar på plats.

– Frågan står högt på landstingets dagordning och därför sätts nu extraresurser in. Det är viktigt att vården snabbt kan få en bild av hälsoläget hos de asylsökande och se till att akuta behov tas omhand, säger Vivianne Madcisi (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Alla asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd i Uppsala län erbjuds en hälsoundersökning. Undersökningen består av ett hälsosamtal, kompletterat med provtagning. De som behöver vård slussas vidare till en vårdcentral eller specialistmottagning. Normalt utförs hälsoundersökningarna vid mottagningen Cosmos asyl- och integrationshälsan i Uppsala.

Mot bakgrund av det ökade antalet flyktingar förstärker nu landstinget organisationen för hälsoundersökningar. Den ordinarie mottagningen vid Cosmos utökas med undersökningstider på kvällar och helger. Dessutom ska mobila team skickas ut till boendena för att där i stor skala göra hälsoundersökningar. I teamen kommer det att ingå personal från vårdcentraler i hela länet. Både landstingets egna verksamheter och privata vårdgivare är med och bidrar med frivilliga extrainsatser.

– Det finns ett stort engagemang och det har också hört av sig annan vårdpersonal som har erbjudit sig att hjälpa till. Genom att många aktörer nu hjälps åt bedömer vi att vi kommer att klara uppgiften, säger Robert Sarkadi Kristiansson, chefsläkare vid Hälsa och habilitering, som ansvarar för Cosmos.

Ytterligare information:
Vivianne Madcisi (S) ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-890 81 55
Robert Sarkadi Kristiansson, chefsläkare Hälsa och habilitering, tel 018-611 62 30