Följ Region Uppsala

​Landstinget ger extra stöd till Röda korset

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 16:00 CEST

Svenska Röda korsets behandlingscenter i Uppsala får extra medel för att kunna behandla fler krigs- och tortyrskadade flyktingar. Det beslutade vårdstyrelsen idag.

Landstinget har sedan tidigare en överenskommelse om ett idéburet partnerskap med Svenska Röda korsets behandlingscenter i Uppsala. Behandlingscentret får cirka 800 000 kronor per år för sitt arbete med att hjälpa flyktingar som lider av posttraumatiskt stressyndrom eller annan svår psykisk påverkan.

Efter ett initiativ från (L) har landstinget sett över möjligheterna att ge ytterligare finansiering, mot bakgrund av det ökade antalet asylsökande.

– Med tanke på de långa handläggningstiderna ser vi en risk för ökad psykisk ohälsa, inte minst bland gruppen ensamkommande barn, som redan bär med sig svåra upplevelser. Vi vill förstärka arbetet för denna grupp. Vi hoppas att behandlingscentret nu även ska kunna ta emot yngre barn, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Vårdstyrelsen beslutade att Röda korset ska få en tillfällig förstärkning under 2016 med 800 000 kronor, vilket alltså innebär att det nuvarande stödet fördubblas.

– Det här är ett viktigt tillskott som kommer göra stor skillnad för verksamheten säger Johan Enfeldt (L), ledamot i vårdstyrelsen.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11

Läs om övriga beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 20 april