Följ Region Uppsala

Landstinget byter städleverantör och höjer kraven

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2013 12:42 CEST

Landstinget i Uppsala län byter leverantör av städtjänster nästa år. Det blev resultatet efter att en upphandling genomförts. Samtidigt skärps kraven på städningen.

– Nu höjer vi ambitionerna för städningen. Vi behöver städa oftare och kunna kontrollera resultatet. Kvaliteten på städningen är oerhört viktig, inte minst för att minska spridningen av infektioner och antibiotikaresistens, säger Lina Nordquist (FP), ordförande i produktionsstyrelsen.

Efter ett beslut i produktionsstyrelsen står det klart att Coor Service Management AB tar över uppdraget att städa landstingets samtliga lokaler från den nuvarande entreprenören ISS Facility Services AB från den 1 maj 2014.

I utvärderingen av anbuden har man inte bara sett till lägsta pris, utan tagit lika stor hänsyn till kvaliteten på genomförandet, till exempel vilken utbildning personalen har och vilka rutiner som finns för kvalitetssäkring, kontroll och akuta städinsatser. Bedömningen av anbuden är en sammanvägning av pris och kvalitet. I tidigare upphandlingar har det funnits ett minimikrav på kvaliteten och därefter har priset varit avgörande.

Upphandlingen har föregåtts av ett stort utredningsarbete där företrädare för Akademiska sjukhuset, Primärvården, Lasarettet i Enköping och andra berörda verksamheter har fått vara med och påverka vilka krav som ska ställas på städningen.

- Vi har lyssnat på de önskemål som finns, dragit slutsatser av våra erfarenheter och haft ett nära samarbete med experterna på vårdhygien. Vi tror att det kommer att bli en märkbar skillnad, säger Thord Hägg, förvaltningschef för Landstingsservice.

Förutom att kraven på utbildning hos städpersonalen höjs, kommer också den dagliga grundstädningen utökas och bli tätare och mer omfattande, med utökad toalettstädning och tätare maskinskurning av golv. Städningen ska också anpassas till verksamheternas öppettider.

Avtalet gäller fyra år med möjlighet till två års förlängning. Värdet beräknas uppgå till cirka 90 miljoner kronor per år.

Coor Service Management AB är ett serviceföretag med 7 000 anställda och verksamhet i de nordiska länderna. De sköter sedan tidigare städningen åt landstingen i Gävleborg och Östergötland. Företaget bemannar redan idag landstingets telefonväxel och är från 1 oktober utförare av vissa bevakningstjänster.

De medarbetare vid ISS som idag arbetar med städning i landstingets lokaler, cirka 200 personer, kommer att erbjudas möjlighet att söka om sina tjänster hos den nya utföraren.Upphandlingsbeslutet kan bli föremål för överprövning.

Mer information:
Lina Nordquist (FP), ordf produktionsstyrelsen, tel 0709-946 770
Thord Hägg, förvaltningschef Landstingsservice, tel 070-611 02 13
Christina Södergren, upphandlingschef, tel 070-643 61 17