Följ Region Uppsala

​Landstinget bromsar delar av byggprojekt

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2015 17:13 CEST

Landstinget bromsar delar av projektet att uppföra en ny vårdbyggnad på Akademiska sjukhuset under två månader. Det beslutade landstingsstyrelsen idag.

– Vi behöver tid för att skaffa ordning och reda i projektet. Bland annat ska vi se över projektorganisationen, gå igenom befintliga avtal och se om det går att göra omprioriteringar, säger Börje Wennberg (S), ordförande för landstingsstyrelsen.

Den nya vårdbyggnaden, ingång 100, skulle enligt det beslut som fattats av landstingsfullmäktige kosta 1,8 miljarder kronor att uppföra. I juni informerades landstingsstyrelsen om en kraftig fördyring, som bland annat beror på ökade kostnader för pålningsarbeten, el, VVS och markarbeten. Landstingsdirektören fick då i uppdrag att göra en genomlysning av projektet.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde idag redovisades resultatet av de granskningar som hittills har gjorts. I rapporterna framkommer att det funnits brister i projektledningen och genomförandet. Det har också brustit i tjänstemannaorganisationens återrapportering till de politiskt ansvariga. Fördyringen kommer, när hänsyn tagits till indexuppräkning, att uppgå till cirka 600 miljoner kronor.

Landstingsstyrelsen beslutade att bromsa delar av projektet i cirka två månader, med undantag för det fysiska arbetet på byggplatsen, som ska fortsätta för att minska risken för förseningar.

En översyn ska göras av projektorganisationen och befintliga avtal ska gås igenom för att se om det är möjligt att göra justeringar. Projektets lednings- och ekonomifunktion ska förstärkas. Vidare ska landstinget se över hur man kan minska kostnaderna för 100-huset, övriga delar av Framtidens Akademiska och planerade investeringar genom omprioriteringar.

– Vi ser mycket allvarligt på det här och med dagens beslut har landstingsstyrelsen vidtagit de åtgärder vi anser behövs i nuläget, säger Börje Wennberg.

(M), (FP), (C), (KD) och (SD) deltog inte i beslutet, då de ansåg att handlingarna skickats ut för sent för att de skulle kunna ta ställning i frågan.


Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14