Följ Region Uppsala

Landstinget behåller topposition inom ekomat

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2015 09:26 CEST

Landstinget i Uppsala län har den näst högsta andelen ekologisk mat av alla landsting och regioner i Sverige. Det visar en ny jämförelse av miljönyckeltal för landsting och regioner som publiceras idag.

– Det känns väldigt roligt att vi fortsätter vara bland de främsta i landet när det gäller ekologisk mat till våra patienter. Med den här utvecklingen kommer vi säkerligen att kunna nå miljömålet om 50 procent ekologiskt 2018, säger landstingsrådet Robert Damberg (MP).

Rapporten ”Öppna jämförelser – Miljöarbetet i landsting och kommuner 2015” har tagits fram av Sveriges landsting och kommuner och innehåller jämförelser av sex nyckeltal. Liksom tidigare år utmärker sig landstinget positivt inom området ekologiska livsmedel. 44 procent av patientmaten, där även kaffe ingår, som serverades under 2014 var ekologiskt producerad. För fem år sedan var 28 procent av maten ekologisk.

När det gäller klimatpåverkan från medicinska gaser ligger landstinget kring mitten jämfört med andra landsting. ­Ett annat område som jämförs i rapporten är förskrivningen av antibiotika. Där har landstinget en av de högsta förskrivningarna i landet med 341 recept per 1 000 invånare.

Inom området förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ligger landstinget betydligt sämre till än riksgenomsnittet.

– Vi håller på att ta fram en handlingsplan för fossilfrihet som kollektivtrafiknämnden ska fatta beslut om i december. Det ska sätta fart på utvecklingen och vi siktar på att ha en fossilbränslefri kollektivtrafik år 2020, säger Robert Damberg.

Ett nytt nyckeltal i årets jämförelse är avfallshanteringen. Landstinget hade en andel på 22,8 procent återvunnet material och ligger därmed kring snittet bland landsting och regioner.

Det sista området som jämförts är landstingens energianvändning. På grund av brister i det statistiska underlaget deltog inte Landstinget i Uppsala län i årets jämförelse.

­– Detta kommer att lösas till nästa års inrapportering, men vi kan redan nu säga att vi ser en minskning av energianvändningen inom landstinget, säger landstingets miljöchef Marta Fallgren.

Pressmeddelande från SKL om Öppna jämförelser miljö

Kontakt:
Robert Damberg (MP), landstingsråd, tel 070-275 52 25
Marta Fallgren, miljöchef, tel 070-611 36 94