Följ Region Uppsala

​Länets kommuner tillfrågas om regionbildning

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2015 11:40 CEST

Ska det bildas en region i Uppsala län? Den frågan kommer länets kommuner att ta ställning till under de närmaste månaderna. Landstingsstyrelsen beslutar idag om att skicka frågan på remiss.


– Landstinget har tagit fram en plan för hur en regionbildning ska kunna gå till. Vi hoppas på att kunna lämna in en ansökan till regeringen under hösten och att vi kan bilda regionen från den 1 januari 2017, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Om Uppsala län blir en region innebär det att Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län går samman. Valet till landstingsfullmäktige som hålls vart fjärde år ersätts med val till regionfullmäktige.

– Det viktigaste skälet för att bilda en region är att vi vill stärka och utveckla Uppsala län utifrån tydliga politiska mål. Det blir också effektivare och lättare för medborgarna att ha ett politiskt styrt regionalt organ i stället för två, säger Johan Edstav (MP), styrelseordförande för Regionförbundet Uppsala län.

Kommunerna ombeds svara på remissen senast den 30 juni.

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14
Johan Edstav (MP), styrelseordförande Regionförbundet Uppsala län, tel 070-611 00 77