Följ Region Uppsala

Kultur ska främja hälsan hos asylsökande

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 16:01 CEST

Landstinget ska erbjuda asylsökande kulturupplevelser som ett sätt att främja hälsan.

Vårdstyrelsen har satt av 740 000 kronor till ett projekt, där asylsökande vid boenden i länet kostnadsfritt ska kunna ta del av bland annat musik, konst och film.

– Asylsökande som väntar på utredning riskerar att hamna i passivisering och en känsla av utanförskap, som kan påverka hälsan negativt. För att motverka detta vill vi erbjuda dem möjligheten att ta del av det lokala och regionala kulturlivet, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Målgruppen för kulturaktiviteterna är asylsökande vid fyra boenden i Uppsala län. De kommer under hösten att erbjudas att följa med på elva kulturaktiviteter, utan kostnad. Aktiviteterna genomförs i grupper om tio personer. Det kan till exempel handla om konsert- och museibesök, filmvisning och träffar där man kan prova på slöjdhantverk.

Utöver de planerade aktiviteterna kommer landstinget också att inrätta ett riktat bidrag till kultursatsningar för asylsökande. Bidraget ska göra det möjligt för kulturaktörer, fria kulturskapare och föreningslivet att göra kulturinsatser på plats eller i närheten av asylboenden.

– Det här är ett sätt att bryta isoleringen och förbättra hälsan hos de deltagande. Det långsiktiga målet är att de ska känna att de är delaktiga i samhället, säger Malena Ranch.

(KD), (M), (C) och (L) reserverade sig och yrkade på att ärendet skulle återremitteras för att ta reda på vilka behov som finns inom förvaltningarnas verksamhetsområden och utifrån det ta ställning till var pengarna behövs och gör mest nytta.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Johnny Svahn (S), ordförande för kulturnämnden, tel 070-552 27 33
Anna Söderbäck, förvaltningsdirektör Kultur och bildning, tel 073-868 11 52

Läs om övriga beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 20 april