Följ Region Uppsala

Fuktskador vid vårdcentraler ska åtgärdas

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2013 11:27 CEST

Vårdcentralerna i Tierp och Gottsunda ska renoveras. Utredningar visar att det finns fuktskador i vissa utrymmen som behöver åtgärdas.

Under renoveringstiden håller vårdcentralerna öppet som vanligt.

Inomhusmiljön vid Tierps och Gottsunda vårdcentraler har utretts sedan medarbetare reagerat på dålig luft och lukt.

- När vi får indikationer på att något inte står rätt till med våra lokaler låter vi alltid en extern konsult genomföra en utredning av inomhusmiljön. Sådana utredningar har gjorts i både Tierp och Gottsunda, säger Robert Arktell, försörjningschef vid Primärvården.

I Tierp har klagomålen gällt lokalerna för barnmorskemottagningen, distrikssköterskemottagningen och barnspecialistmottagningen.

Utredningen som nu är klar visar att problemen med dålig luft orsakats av markfukt som påverkat syll i yttervägg samt limmet i golvmattan. Detta ska nu åtgärdas.

– Vi ska självklart vidta åtgärder så snart det går, men enligt utredningen är det inte farligt att vistas i lokalerna fram till dess det är gjort, säger Robert Arktell.

Under renoveringsarbetet kommer Tierps barnmorskemottagning, distriktssköterskemottagning samt barnspecialistmottagning att tillfälligt flytta till närliggande lokaler inom Tierps vårdcentrum.

- För patienterna blir den enda skillnaden att de under en period får besöka oss i andra lokaler, men fortfarande inom Tierps vårdcentrum, säger Robert Arktell.

Gottsunda vårdcentral har visat sig ha liknande problem som i Tierp, med bland annat syllar i yttervägg som avger lukt och som behöver åtgärdas.

En plan för åtgärder i Gottsunda har tagits fram, som innebär att de mest brådskande åtgärderna vidtas redan i slutet av sommaren, medan resten av arbetet läggs upp under en längre tidsperiod. Vårdcentralen kommer att kunna hålla öppet som vanligt under renoveringstiden.

- Detaljplaneringen gör vi tillsammans med verksamheten för att renoveringsarbetet ska påverka personal och patienter så lite som möjligt. Inte heller i Gottsunda visar utredningen att det är farligt att vistas i lokalerna före eller under renoveringen, säger Robert Arktell.