Följ Region Uppsala

Förhandlingar inleds med SOS Alarm om ambulansdirigering

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 15:38 CEST

Landstingen i Sörmland, Västmanland, Uppsala län och Region Gotland har enats om att inleda förhandlingar med SOS Alarm om att ta över ambulansdirigeringen från och med 15 november 2013.

- Vi är överens och har gemensamt beslutat att inleda förhandlingar med SOS Alarm om ett tidsbegränsat avtal på 1,5 år, säger Nina Lagh, landstingsråd (M), Landstinget i Uppsala län.

Tjänsten från SOS Alarm planeras att direktupphandlas med målsättningen att avtal tecknas från den 15 november 2013.

SOS Alarm kommer att ersätta Medhelp som har haft ansvar för ambulansdirigeringen sedan den 31 oktober 2011. Avtalet om ambulansdirigeringen föregicks av en offentlig upphandling med en avtalstid på tre år. I juni i år meddelande dock Medhelp att de inte längre tänkte leverera tjänsten enligt gällande avtal. Den akuta åtgärden blev ett tilläggsavtal på 5 månader, men samtidigt påbörjades en utredning om övergång till en annan mer långsiktig lösning för ambulansdirigeringen.

– Vi har enats om att SOS Alarm är den lösning, som i nuläget bäst säkerställer att vi kommer att kunna trygga denna samhällsviktiga tjänst för våra invånare, men vi kommer att fortsätta utreda möjligheterna att driva ambulansdirigeringen i egen regi, säger Nina Lagh

På nationell nivå har alarmeringstjänstutredningen föreslagit att en statlig myndighet får uppdraget att ansvara för utlarmning av så kallad blåljusverksamheter från 2015. Ansvarsfördelningen mellan myndigheten och landstingen i ambulansdirigeringen kan därmed komma att förändras i framtiden.