Följ Region Uppsala

​Förändring av levnadsvanor går före läkemedel i ny rekommendation

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 13:11 CET

Landstinget har tagit fram en ny rekommendationslista för läkemedel. En stor förändring i den nya listan är att den lyfter fram förändring av levnadsvanor som den första åtgärden för vissa åkommor.

– Vården genomgår just nu ett stort skifte när det gäller synen på levnadsvanor. Åtgärder inom det området har fått en helt annan tyngd jämfört med tidigare, säger Pär Hallberg, överläkare vid Akademiska sjukhuset, som har arbetat med listan.

Den nya rekommendationslistan har tagits fram av läkemedelskommittén inom Landstinget i Uppsala län och har i dagarna skickats ut till alla förskrivare i länet. Listan används som ett stöd för ordinationer. Levnadsvanor har tidigare funnits med i listan, men inte i samma omfattning som i årets lista.

– Man måste se på levnadsvanor på samma sätt som man ser på läkemedel. Våra rekommendationer utgår från evidens och bygger på Socialstyrelsens riktlinjer. Vården ska använda sig av de medel som har bäst effekt. Och för vissa tillstånd är det helt enkelt mer effektivt att ändra levnadsvanor än att använda medicinska preparat, säger Pär Hallberg.

Ett exempel på en sådan diagnos är KOL, där farmakologisk behandling bara ger en marginell förbättring av hälsan jämfört med att sluta röka. Hjärtsjukdomar är ett annat område, där kondition- och styrketräning numera lyfts fram sida vid sida med medicinering. Av den nya rekommendationslistan framgår både hur ofta och hur intensivt patienterna bör träna.

Kontaktpersoner:
Pär Hallberg, överläkare Klinisk farmakologi Akademiska sjukhuset, tel 018-611 61 03
Henrik Toss, ordförande för landstingets läkemedelskommitté, tel 070-569 34 51