Följ Region Uppsala

Flogsta vårdcentral öppnar mottagning för unga män

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2014 15:22 CET

En mansmottagning ska på försök öppnas vid Flogsta vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade idag att avsätta medel för ett pilotprojekt under nästa år.

Mottagningen ska erbjuda hälso- och sjukvård inom området sexuell och reproduktiv hälsa och vänder sig till män i åldrarna 20-29 år.

– Idag har vi ingen mottagning för unga män inom primärvården. För de yngsta finns ungdomsmottagningarna, men efter fyllda 20 finns få alternativ. Därför har unga män börjat söka sig till barnmorskemottagningarnas drop-in-tider, trots att dessa egentligen är till för andra grupper, säger Anne Eriksson, verksamhetschef på Flogsta vårdcentral.

- Som landsting ska vi erbjuda hälso- och sjukvård på lika villkor för män och kvinnor och därför behövs den här mottagningen.

Mottagningen kommer att starta i början av 2015. Projektet ska utvärderas och 2016 kommer man att ta ställning till om verksamheten ska permanentas.

Ytterligare information:
Anne Eriksson, verksamhetschef Flogsta vårdcentral, tel 018-611 76 85