Följ Region Uppsala

​​Fler praktikplatser ska ge snabbare väg till jobb i vården

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 15:08 CEST

Fler nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning ska få praktikplats hos landstingets sjukvårdsförvaltningar. Idag antog landstingsstyrelsen en handlingsplan för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

– Vården har brist på personal samtidigt som det finns människor med utbildning som väntar på att få börja arbeta. Handlingsplanen är ett steg, men nu behöver det bli verkstad av det här. Det viktigaste är snarast att få fram fler praktikplatser, säger landstingsrådet Bertil Kinnunen (S).

Handlingsplanen tar upp flera insatser som landstinget planerar att genomföra. Bland annat ska landstinget tillsammans med länets kommuner och Arbetsförmedlingen starta en utbildning för nyanlända med sjukvårdsutbildning. I kursen ingår hjälp med validering, utbildning i sjukvårdssvenska och praktik i vårdens verksamheter. Den första omgången planeras att starta i november, med 20 deltagare, främst läkare och sjuksköterskor.

Socialstyrelsen kräver att personer med utländsk utbildning genomgår klinisk praktik innan de kan få svensk legitimation. Enligt handlingsplanen ska sjukvårdsförvaltningarna i landstinget få i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram sådana praktikplatser.

– Det här är ett mycket viktigt arbete. Vården skriker efter mer personal samtidigt som utbildade personer inte vill annat än arbeta. Vi har ett ansvar att se till att den här processen blir så snabb och effektiv som möjligt. Det tjänar alla på, säger Bertil Kinnunen.

Landstinget har också handlat upp språkkurser, som kan erbjudas vårdpersonal med annat modersmål än svenska, både enskilt och i grupp.

(SD) reserverade sig efter att ha yrkat på återremiss.

Ytterligare information:
Bertil Kinnunen (S), landstingsråd, tel 070-763 40 71
Marianne Rutqvist, utredare HR-avdelningen, tel 070-611 15 25