Följ Region Uppsala

​Färre patienter smittas på sjukhusen

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2016 11:30 CEST

Färre patienter smittas med vårdrelaterade infektioner när de ligger inne för behandling på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Det visar en ny mätning som presenteras idag av Sveriges kommuner och landsting.

– Ingen patient ska behöva bli sjuk av att ligga på sjukhus. Därför har vi prioriterat frågan om patientsäkerhet. Vi är ännu inte framme vid vår nollvision, men det går åt rätt håll, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Mätningen genomfördes som en så kallad punktprevalensmätning, då man under en viss dag tar reda på hur många av de inneliggande patienterna som bär på en vårdrelaterad infektion. I Uppsala län var andelen 9,4 procent, vilket är en kraftig förbättring jämfört med 2015, då andelen var 12,1 procent, näst högst i landet. Nu ligger man strax över riksgenomsnittet.

Enligt Göran Günther, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset, är det förbättrade resultatet ingen tillfällighet.

– Vi har haft ett ökat engagemang för patientsäkerhetsfrågor under det senaste året i hela organisationen, från den politiska nivån till ute på golvet. Det görs en mängd olika saker, som tillsammans bidrar till att infektionerna minskar, säger Göran Günther.

Ett exempel på åtgärder är att chefer och annan vårdpersonal har utbildats i patientsäkerhet. Man har också tittat särskilt på några områden där risken för vårdsmitta är extra stor, till exempel användningen av urinkatetrar, som kan orsaka urinvägsinfektioner.

Kraven på städning skärptes i slutet av 2015 då ett nytt avtal trädde i kraft. Städpersonalen ska nu utbildas i vårdhygien.

– Vi kommer att fortsätta att arbeta för att färre ska smittas i vården. Framför allt gör det att patienterna slipper lida i onödan, men det gör också att vi kan minska vårdtiderna. Alla vinner på det, säger Göran Günther.

Resultat från 2016 års punktprevalensmätning, sammanställning av SKL

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55
Göran Günther, chefsläkare Akademiska sjukhuset, tel 018-611 56 56