Följ Region Uppsala

​Beslut om ändrade parkeringsavgifter skjuts upp

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2016 13:37 CET

Fastighets- och servicenämnden beslutade vid sitt sammanträde idag att bordlägga ärendet om höjda parkeringsavgifter vid Akademiska sjukhuset.

Beslutet skjuts upp eftersom de fackliga förhandlingarna inte är slutförda. Nämnden kommer i stället att fatta beslut i frågan vid sammanträdet den 20 april. Därmed förskjuts också införandet med en månad. De nya avgifterna föreslås börja gälla den 1 juni 2016.

Ytterligare information:

Robert Damberg (MP), ordf fastighets- och servicenämnden, tel 070-275 52 25