Följ Region Uppsala

Asylsökande barn ska kunna söka privat tandvård

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 16:04 CEST

Asylsökande barn ska i fortsättningen även kunna få tandvård hos privata tandläkare. Det beslutade vårdstyrelsen idag.

– Asylsökande barn har rätt till fullständig tandvård på samma sätt som barn som är födda i Sverige, men de har tidigare bara kunnat gå till Folktandvården. Nu ändrar vi reglerna så att även privattandläkare kan behandla asylsökande barn under 18 år, säger vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP).

– Syftet med ändringen är att öka tillgängligheten och underlätta för gruppen asylsökande barn. Helst skulle vi även vilja göra det möjligt för vuxna asylsökande att få tandvård hos privattandläkare, men det finns idag varken lagstöd eller ett system för det, säger Malena Ranch.

De nya reglerna innebär att privattandläkare, som så önskar, har möjlighet att behandla asylsökande barn under 18 år. Det är dock inte obligatoriskt, och det går därför i nuläget inte att säga hur många privattandläkare som kommer att finnas att tillgå.

De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2016.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11

Läs om övriga beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 20 april