Följ Region Uppsala

Ambulansdirigering i egen regi ger snabbare hjälp

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2015 08:36 CEST

Handläggningstiden för 112-samtal som gäller ambulans har kortats sedan landstingen i Västmanland och Uppsala län tog över ambulansdirigeringen i egen regi från SOS Alarm. Det visar statistik för de fyra första månaderna.
 

– Vi är nöjda med att verksamheten har kommit igång på ett bra sätt, där vi har kunnat korta väntetiderna samtidigt som kvaliteten har höjts, säger Bertil Kinnunen (S), vice ordförande i ambulansdirigeringsnämnden.

Under perioden juni till september i år har Sjukvårdens larmcentral, som ansvarar för ambulansdirigeringen i Landstinget Västmanland och Landstinget i Uppsala län, tagit emot 19 300 överkopplade 112-samtal. Medelsvarstiden var 4,6 sekunder. Under motsvarande period förra året var svarstiden över 20 sekunder.

Utlarmningstiden, det vill säga tiden från att samtalet kommer in tills att en ambulans är på väg, har också kortats och ligger nu på i snitt 2 minuter och 19 sekunder för de mest prioriterade uppdragen, så kallade prio 1-uppdrag.

– Ambulanssjukvården idag är avancerad och vårdkedjan börjar redan vid den första telefonkontakten. Därför är det centralt att samtalen bedöms av medicinskt utbildad personal, säger Bertil Kinnunen.

Bedömning av sjuksköterska
Samtliga samtal som har ringts in till Sjukvårdens larmcentral har bedömts av sjuksköterska. Innan landstingen tog över verksamheten bedömdes färre än vart fjärde samtal av sjuksköterska. Övriga hanterades av larmoperatörer utan formell medicinsk utbildning.

– Tack vare att vi har rätt utbildad personal, som dessutom har lokalkännedom, kan vi se till att ambulanserna skickas snabbt till dem som verkligen behöver det och inte larmas ut i onödan, säger Per Andersson, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Landstinget i Uppsala län.

Landstingen i Uppsala län och Landstinget Västmanland tog i slutet av maj som första landsting över ambulansdirigeringen i egen regi. Ambulansdirigeringen sköts av två larmcentraler, en vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en i Västerås, som samarbetar som en enhet.

Syftet med att ta över verksamheten i egen regi var dels att höja kvaliteten i bedömningarna, dels att knyta samman ambulansdirigeringen med resten av vårdkedjan och att underlätta samordningen med vårdcentraler, kommuner, 1177 Vårdguiden och mobila läkarteam.

– Dirigeringstjänsten fungerar som en portal in i sjukvården. Alla som ringer 112 behöver inte ambulans, men kan behöva annan hjälp. Vissa kan åka sjuktransport eller egen bil och någon kan vänta till dagen efter och söka vård på vårdcentral. Genom att vi prioriterar rätt och samarbetar med hela vårdkedjan kan vi se till att de som behöver ambulanssjukvård får snabbare hjälp, säger Per Andersson.

Ytterligare information:
Per Andersson, verksamhetschef ambulanssjukvården, 070-340 06 21
Bertil Kinnunen (S), vice ordförande i ambulansdirigeringsnämnden, 0707-63 40 71