Följ Region Uppsala

Ambulandsdirigeringen säkrad

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 10:06 CEST

Landstingen i Sörmland, Västmanland, Uppsala län och Region Gotland har kommit överens med företaget Medhelp om en tillfällig lösning gällande ambulansdirigeringen. Överenskommelsen innebär att Medhelp fortsätter att sköta ambulansdirigeringen under fem månader mot en extra ersättning om 2 miljoner kronor per månad.

– Vi är väldigt nöjda över att ha hittat en lösning som innebär att vi tryggar denna samhällsviktiga tjänst och samtidigt skapar handlingsutrymme för övergång till en annan lösning, säger landstingsrådet Nina Lagh (M).

Medhelp har tidigare aviserat att företaget inte kommer att leverera den avtalade tjänsten ambulansdirigering från och med den 19 juni. Som orsak anges att uppdraget blivit mer omfattande är Medhelp räknat med.

Avtalet om ambulansdirigering föregicks av en offentlig upphandling och började gälla den 31 oktober 2011. Avtalstiden är tre år.

Mer information:
Nina Lagh (M), landstingsråd, 070-611 07 06
Jens Larsson, chefsjurist, tel 070-611 01 79