Följ Region Uppsala

Akademiska sjukhuset stängs för genomfartstrafik

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2015 13:50 CEST

Den 10 augusti inleds arbetet med en tillbyggnad till 70-huset vid Akademiska sjukhuset. Den inre sjukhusvägen kommer därmed att stängas av för all genomfartstrafik med fordon.

Akademiska sjukhusets inre väg kommer att vara stängd för genomfartstrafik under cirka ett och ett halvt år. Avstängningen omfattar motorfordon. Det kommer fortfarande gå att ta sig förbi avstängningen till fots och med rullstol. Cyklister kan också passera, men av säkerhetsskäl måste cykeln ledas.

Patienter som kommer med bil till akutmottagningen eller förlossningen kan i fortsättningen använda sig av två infarter: dels infarten vid Svandammen, dels infarten från Dag Hammarskjölds väg, vid barnsjukhuset. Dessa infarter används också för att nå de flesta av parkeringarna på sjukhusområdet.

Avstängningen är en effekt av den kommande renoveringen av ingång 70, där bland annat Akademiska sjukhusets huvudingång ligger.I ett första steg ska ett så kallat teknikhus uppföras, som bland annat kommer att innehålla fläktutrymmen för att ge ny friskluft till vårdavdelningarna. Grundläggningsarbetet är omfattande och komplicerat då det finns kulvertar och ledningar i marken. Dessa måste friläggas och kommer under en tid hänga fritt i luften i schaktgropen. Därför krävs det omfattande avspärrningar.

Teknikhuset beräknas stå klart oktober 2017. Arbetet med att renovera 70-huset inleds hösten 2016 och ska vara klart våren 2019.

Ytterligare information:

Thord Hägg, förvaltningsdirektör Landstingsservice, tfn 070-611 02 13

Lars-Åke Blomberg, kommunikationsansvarig Landstingsservice, tfn 070-611 62 93