Följ Region Uppsala

Akademiska får nytt rehabiliteringscentrum

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2016 15:07 CEST

Ett rehabiliteringscentrum ska inrättas vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag.
– Frågan har utretts grundligt i flera år, och nu är det dags att gå från ord till handling, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.
 

Rehabiliteringscentret kommer att byggas upp under flera år, där det första steget är att samla forskning, utveckling och utbildning för smärtcentrum, rehabiliteringsmedicin och paramedicin. Forskningen stärks också, med en professur inom rehabiliteringsmedicin. Detta kommer att ske under det närmsta året.

Nästa steg innebär att rehabiliteringsresurserna samlas fysiskt. Det ska också skapas team som består av flera kompetenser, och som kan delta i rehabiliteringen av patienter som vårdas runt om på sjukhuset för komplicerade skador eller sjukdomar. Det kan också bli aktuellt att inrätta ett mobilt team, som kan ge stöd utan för sjukhuset. Enligt planen ska detta ske under 2017.

– Genom att samla rehabiliteringen vill vi ge området en nystart och höja statusen. Forskning, utveckling och klinisk verksamhet kan dra nytta av varandra. Det är också viktigt att kunskapen inte stannar på sjukhuset, utan sprids genom samverkan med primärvården och kommunerna. Rehabiliteringscentret på Akademiska är en angelägenhet för hela länet, säger Vivianne Macdisi.

Sjukhusstyrelsen gav också sjukhusdirektören i uppdrag att säkra tillgången till varmvattenbassäng för rehabiliterande insatser för Akademiska sjukhusets patienter med fastställt medicinskt behov.

I förslaget till budget för 2017 har 15 miljoner kronor avsatts för att stärka rehabiliteringen i dess helhet, inklusive det kommande rehabiliteringscentret vid Akademiska.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55
Rolf Karlsten, verksamhetschef rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, tel 018-611 35 18

Läs om övriga beslut som fattades vid sjukhusstyrelsens sammanträde den 15 juni i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 15 juni