Följ Region Uppsala

Ännu en landstingsbyggnad uppnår högsta miljökraven

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 11:27 CEST

Landstinget har för andra gången uppnått Miljöbyggnad Guld för en nyproducerad fastighet. Det innebär att landstinget uppfyller de högsta miljökraven.

– Landstinget ska bygga fastigheter av hög kvalitet såväl utifrån god arbetsmiljö som ekologisk hållbarhet. Att vi fortsätter uppnå certifieringen Miljöbyggnads högsta krav är ett resultat på våra höga krav på hållbarhet, säger Johan Edstav (MP), ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Enligt landstingets politiskt beslutade miljöprogram ska alla nyproducerade byggnader och större ombyggnationer miljöcertifieras. Det nu aktuella huset, en tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet, Rudbeck 4, är den andra byggnaden i landstingets fastighetsbestånd som certifieras enligt Miljöbyggnad. Den första var Rudbeck 3.

Byggnaden, som huvudsakligen innehåller kontorsutrymmen för bland annat, forskare, kommer att flytta in i november. Uppsala universitet är den största hyresgästen, men även Akademiska sjukhuset kommer att flytta in på ett plan.

Certifikatet Miljöbyggnad Guld innebär att man har beaktat miljöaspekten i alla delar i projektet.

– Det innebär att vi får lokaler med låg energiförbrukning och bättre arbetsmiljö genom bland annat tuffare gränsvärden för materialval, ljud, ventilation, fuktsäkerhet och temperatur, säger Johan Edstav.

– Miljöaspekten är naturligtvis mycket viktig, men det är också en kvalitetssäkring av hela byggprocessen. Det ger även positiva effekter så som lägre energiförbrukning och god inomhusmiljö för dem som vistas i våra hus, säger Johan Ahlinder, miljöchef på Landstingsservice.

Om Miljöbyggnad:

Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem för byggnader som utgår från svenska miljömål, byggregler och svensk bygg- och förvaltningspraxis. Det finns tre nivåer: guld, silver och brons, där det ställs olika krav inom områdena energianvändning, inomhusmiljö, material och kemikalier.

Ytterligare information:

Johan Edstav (MP), ordf fastighets- och servicenämnden, tel 070-611 00 77
Johan Ahlinder, miljöchef Landstingsservice, tel 070-611 05 54