Följ Region Uppsala

Årets Uppskattning 2018 tilldelas Tina Tombrock

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2018 10:06 CEST

Utmaningen av Gijs Weijer - Årets Uppskattning 2018. © Gijs Weijer / Bildupphovsrätt (2018)

Årets Uppskattning är ett pris inrättat av Region Uppsalas kulturnämnd som kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskultur i Uppsala län. Priset består av 20 000 kronor och ett unikt framtaget konstverk som i år är skapat av konstnären Gijs Weijer. Mottagaren av utmärkelsen ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet. Det går inte att söka priset, utan mottagaren utses utifrån inlämnade förslag.

Region Uppsalas kulturnämnd utsåg vid sitt sammanträde den 14 maj konstnären och konstterapeuten Tina Tombrock till mottagare av Årets Uppskattning 2018.

Motivering

Tina Tombrock är konstnär och driver Backa Konstkvarn som ligger i Villberga, Enköpings kommun. Tina studerade först till leksaksdesigner och har bland annat arbetat som bildlärare, teatermålare och teaterskulptör. Denna bredd återspeglar sig i hennes förmåga att arbeta i och med olika uttrycksformer så som målning, keramik, skulptering, masktillverkning, formbygge och textiltryck. Sedan 2011 har Tombrock drivit Skapande skola-projekt på många grundskolor i Enköpings kommun, och även i andra kommuner. Projekten har avslutats med utställningar, ibland på Enköpings museum eller Enköpings bibliotek, då barnens konst tagit plats i det offentliga rummet.

Tina har varit engagerad i "Kulturveckan för alla" och lett workshops för barn och unga med funktionsvariationer och har även arbetat som hantverkspedagog på en daglig verksamhet. Hon ger stöd och uppmuntran för att deltagarna ska komma över tröskeln av dåligt självförtroende eller höga krav på sig själva, vilket ofta hindrar skapandet. Tina är även professionell konstterapeut och leder kurser där deltagarna får stöd i att utforska sina känslor, tankar och upplevelser, och därmed vidga sina förmågor och sitt självförtroende. Tina samarbetar med ABF och har haft ett omfattande konstprojekt på asylboendet i Enköping under de senaste två julloven. Många barn och unga, liksom vuxna, deltog i konstprojekten, och Tina strävade efter att alla skulle få uppleva en kreativ och kravlös situation.

Tina Tombrock gör fantastiskt goda insatser för barn- och ungdomskultur i Uppsala län och hon har en stor förmåga att möta varje barn på dess egen utvecklingsnivå och i sitt individuella sätt att skapa.

Utdelningen av Årets Uppskattning 2018 sker på kulturnämndens sammanträde 13 juni.

Läs konstnärens text om verket (pdf)

För mer information kontakta

Pia-Marit Ekström, kulturstrateg, Kulturenheten, 018-611 62 86, mobil: 073-868 11 47, e-post: pia-marit.ekstrom@regionuppsala.se

Pernilla Högström, verksamhetschef, Kulturenheten, 018-611 62 63, mobil: 070-611 60 15, e-post: pernilla.hogstrom@regionuppsala.se

Läs mer om Årets Uppskattning på www.regionuppsala.se/aretsuppskattning