Följ Region Uppsala

Wiks slotts restaurang har blivit KRAV-märkt

Nyhet   •   Jun 10, 2019 15:47 CEST

Wiks slott. Fotograf: Vasilis Theodorou

Restaurangen på Wiks slotts konferensanläggning har nu blivit KRAV-certifierad. Efter ett fokuserat och målmedvetet arbete på Wiks slott i samverkan med Region Uppsalas miljöenhet har slottets restaurang granskats och godkänts av Kiwa, ett oberoende certifieringsbolag.

Beslut om att en KRAV-certifiering skulle genomföras togs av Kultur och bildnings ledningsgrupp under hösten 2018. Efter ett arbete gällande bland annat rutiner och redovisning för inköp av ekologiska livsmedel och utbildning av personal skedde en revision ute på Wik av certifieringsbolaget Kiwa. Därefter, i slutet av maj, blev Wiks slotts restaurang KRAV-certifierad.

Certifieringen innebär att restaurangen köper in minst 25 procent ekologiska och MSC-märkta livsmedel, sett till den totala livsmedelskostnaden. Av dessa ska 50 procent av livsmedlen vara KRAV-märkta. Restaurangen ska även jobba klimatsmart i övriga delar av verksamheten, såsom transporter och val av förbrukningsvaror och rengöringsmedel. Mycket av detta jobbade Wiks slott redan aktivt med som en del av Region Uppsala och organisationens ambitiösa miljöarbete och ISO 14001 miljöcertifiering.

KRAV-certifieringen möjliggjordes genom medel från Miljöenheten vid Region Uppsala.

Vad innebär KRAV?

KRAV-märket är inte endast en symbol för att varan är ekologisk. Den innebär även att det under hela tillverkningsprocessen ställts extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Den produkt eller verksamhet som bär KRAV-märket uppfyller KRAV:s regler och detta kontrolleras minst en gång varje år.

Idag är cirka 1 400 restauranger, kök och caféer KRAV-certifierade i Sverige, varav 19 i Uppsala län, och Wiks slotts restaurang är nu en av dessa.

Fotnot: Wiks slott är en enhet inom Kultur och bildning som är en del av Region Uppsala.

Läs mer om KRAV-märkningen

Ytterligare upplysningar:
Sara Krondahl, handläggare, Kultur och bildning, 072-141 26 92