Följ Region Uppsala

​Vaccinationer av femåringar i Uppsala län skjuts upp till 2016

Nyhet   •   Okt 05, 2015 08:09 CEST

På grund av brist på vaccin kommer femåringar i Uppsala län tills vidare inte att få den vaccination som normalt ges i samband med femårskontrollen. Barnen sätts i stället upp på en väntelista och kommer att kallas tillbaka för vaccination under 2016.

– Förskolebarnen i Sverige har ett gott vaccinationsskydd och vi förväntar oss inte att den uppskjutna vaccinationen kommer att innebära någon ökad risk, säger Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare inom landstinget.

Vaccinationen för femåringar gäller difteri, stelkramp, kikhosta och polio. För närvarande råder det brist på detta vaccin i hela Europa.

Landstingens barnhälsoenheter, Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen har tillsammans med vaccintillverkarna sökt finna lösningar. Det finns för närvarande inget ersättningsvaccin och nya leveranser av det vanliga vaccinet kan väntas tidigast våren 2016.

Svenska myndigheter rekommenderar att det vaccin som nu finns i lager i första hand ska ges till spädbarn, medan äldre barn som redan har ett grundläggande skydd, kan vänta till ett senare tillfälle. Landstinget följer dessa rekommendationer. Undantag kommer att göras för barn med särskilda behov, till exempel barn som inte har vaccinerats som spädbarn.

Ytterligare information:

Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare, tel 018-611 59 77