Följ Region Uppsala

Utredning om Cosmic-avbrottet klar

Nyhet   •   Mar 01, 2017 15:34 CET

Utredningen om avbrottet i journalsystemet Cosmic är nu klar. Den presenterades för regionstyrelsen.


Bakgrunden är att onsdagen den 31 augusti till söndagen den 4 september 2016 låg Region Uppsalas journalsystem Cosmic nere. Journalstoppet är det största sedan Cosmic infördes 2004 och innebar en besvärlig situation för hälso- och sjukvården.

Därför fick regiondirektören i uppdrag att utreda och analysera händelseförloppet, inklusive vilka åtgärder som vidtagits med anledning av avbrottet, samt behov av eventuella förändringar inför framtiden.

Utredningens slutsats är att verksamheten fungerade tillfredställande med hjälp av de rutiner för avbrott som finns. Inga så kallade patientavvikelser (då patientsäkerheten är hotad) finns rapporterade. Region Uppsalas krisledningsorganisation fungerade och arbetet bedrevs enligt Kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen.

Läs mer om besluten som fattades vid regionstyrelsens möte den 1 mars:

Uppsnabbat regionstyrelsen 1 mars