Följ Region Uppsala

Uppsala och Västmanland först med ambulansdirigering i egen regi

Nyhet   •   Maj 25, 2015 11:13 CEST

För första gången i Sverige tar två landsting över ambulansdirigeringen i egen regi från SOS Alarm. I Uppsala startar den nya verksamheten tisdagen den 26 maj.  Den nya verksamheten, Sjukvårdens larmcentral, ingår i ambulanssjukvården knuten till Akademiska sjukhuset och bemannas av sjuksköterskor dygnet runt, året runt.

– Ambulanssjukvården har blivit allt mer avancerad och vårdkedjan börjar redan vid den första telefonkontakten. Därför är det viktigt att medicinska bedömningar görs av sjuksköterskor och att dirigeringen görs personal med god lokalkännedom. Ambulansdirigering i egen regi underlättar också samordning med andra aktörer som Primärvården, kommunerna och mobila hembesöksteam, vilket blir allt viktigare i takt med att fler äldre bor kvar länge hemma och vårdas allt kortare tid på sjukhus, säger Per Andersson, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Uppsala län.

I april 2014 beslutade landstingsstyrelsen att ta över ambulansdirigeringen i egen regi i samband med att avtalet med SOS Alarm går ut den 31 maj 2015. Detta görs nu i samarbete med Landstinget Västmanland. Larmcentralerna i de båda landstingen kommer att arbeta som en enhet och, vid behov, avlasta varandra. Tanken är att fler landsting och regioner på sikt ska ha möjlighet att ansluta sig.

– Ambulansdirigeringen är en central samhällsfunktion. Genom att ta över den i egen regi får vi en långsiktig och stabil lösning som minskar sårbarheten, säger landstingsrådet Bertil Kinnunen (S)

Allmänheten ska precis som tidigare ringa nödnumret 112 vid allvarlig skada eller sjukdom. SOS Alarm besvarar nödsamtalen och kopplar, när det handlar om sjukvård, samtalen vidare till Sjukvårdens larmcentral.

I Uppsala är larmcentralen fysiskt placerad på Akademiska sjukhusets område. Verksamheten är bemannad dygnet runt, året runt av sjuksköterskor som gör den medicinska intervjun och bedömer graden av prioritering samt personal som ansvarar för utlarmning av ambulanser.