Följ Region Uppsala

Uppdraget för Cosmos ska utredas

Nyhet   •   Feb 11, 2016 16:26 CET

Uppdraget för Cosmos ska utredas. Det beslutade vårdstyrelsen idag.

Cosmos har idag i huvuduppdrag att utföra hälsoundersökningar av länets asylsökande och nyanlända. I översynen ska man se över behoven av insatser för olika målgrupper och behovet av samarbete mellan myndigheter och organisationer i syfte att åstadkomma en sammanhållen vårdkedja.

Cosmos ligger under förvaltningen Hälsa och habilitering, som även har samordningsansvaret för Centrum för hälsa och integration, som svarar för utbildning och metodutveckling för att förbättra hälso- och sjukvården för asylsökande och nyanlända.

Ett första kostnadsberäknat förslag ska återrapporteras vid styrelsens sammanträde i mars.

Läs om övriga beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 11 februari