Följ Region Uppsala

​Trycksårsarbetet i Region Uppsala ska följas upp

Nyhet   •   Maj 22, 2018 15:16 CEST

Trycksårsmätningarna i Region Uppsala ska utökas. Det beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt sammanträde den 22 maj.

Andelen patienter som drabbas av trycksår när de ligger inne för behandling. Det framgår av den senaste punktprevalensmätningen för trycksår som redovisades på sjukhusstyrelsen. I Region Uppsala var andelen patienter med trycksår vid undersökningstillfället 23,4 procent, vilket är en kraftig försämring jämfört med 2017, då andelen var 15,7 procent. Genomsnittet i riket var 14,1 procent.

Sjukhusstyrelsen gav i uppdrag till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping att utöka mätningarna av trycksår. Sjukhusstyrelsen kommer att följa upp de utökade mätningarna och efterfråga åtgärder beroende av resultat.

(L), (M), (C) och (KD) hade väckt ett initiativärende om att upprepa mätningen på Akademiska och, utvärdera orsakerna och intensifiera insatserna mot trycksår. Initiativet ansågs besvarat i och med sjukhusstyrelsens beslut.

Läs om övriga beslut som fattades vid sjukhusstyrelsens sammanträde den 22 maj i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 22 maj