Följ Region Uppsala

Sju län eniga om satsningar på infrastrukturen

Nyhet   •   Okt 06, 2016 09:03 CEST

Vilka infrastruktursatsningar behöver göras i området runt Mälardalen under de närmaste åren? Nu har politiska företrädare för sju län, däribland Uppsala, enats om prioriteringarna. Den 30 september antogs den gemensamma analysen ”En bättre sits” av Mälardalsrådets styrelse.

­– Genom att samverka kring infrastrukturen kan vi få ökat gehör från staten när resurser ska fördelas. Det ger oss en ökad tyngd, säger Bertil Kinnunen (S), landstingsråd och vice ordförande för En Bättre Sits.

En Bättre Sits är en gemensam systemanalys, som beskriver de infrastruktursatsningar som länen Stockholm, Uppsala, Örebro, Västmanland, Sörmland, Östergötland och Gotland behöver under kommande år. Länen bildar tillsammans en funktionell arbetsmarknadsregion, med fyra miljoner invånare.

– En avsevärd del av Sveriges godstransporter sker genom den här regionen. För att kunna fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt behöver vi investera i tillgänglighet. Människor ska kunna bo, arbeta och studera i hela regionen. Företag ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt nå sina kunder och medarbetare. Vi måste kunna transportera gods på ett hållbart sätt, till, från och genom regionen, säger Bertil Kinnunen.

I analysen lyfts följande behov fram inför den kommande infrastrukturperioden:

  • Ostkustbanan: Två nya spår behövs på den hårt belastade sträckan Uppsala-Skavstaby, det vill säga fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala. Därtill ny station för regionaltåg i Solna, med anslutning till pendeltåg, tunnelbana och spårväg.
  • Mälarbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Arboga-Hovsta, till nytta även för en utökad trafik på Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg i Arboga. Därtill ombyggnad av spårområdet på både Örebro central och Västerås central för att klara en utökad persontrafik och frigöra kapacitet för gods samt ny station för regionaltåg i Barkarby, med anslutning till såväl pendeltåg som tunnelbana.
  • Svealandsbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne, till nytta även för trafiken med UVEN.
  • Hallsberg rangerbangård: Ökad kapacitet på överlämnings- och rangerbangård, vilket är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik med längre tåg.
  • E4: Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda, som behöver stärkas som trafiknod, annars blir det en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.
  • E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.


Behoven är inte inbördes rangordnade, men samtliga bör enligt Mälardalsrådet vara åtgärdade före år 2030.

– Jag känner mig både glad och stolt att vi har kunnat höja blicken till det storregionala och nationella perspektivet. Besluten som vi har tagit här skapar en bättre sits för Sverige, säger Bertil Kinnunen.

Ytterligare information:
Bertil Kinnunen (S), vice ordförande för En Bättre Sits, tel 070-763 40 71