Följ Region Uppsala

Samarbete och rutiner för bättre munhygien

Nyhet   •   Okt 05, 2016 08:48 CEST

Ulrika Olsson, tandhygienist på Folktandvården Tierp, och Ulla-Pia Larsson, silviasyster på Wesslandia äldreboende, har tillsammans med övrig vårdpersonal utvecklat rutiner för munhygien.

Varför sköts inte munhygienen på äldre? Det undrade Ulrika Olsson, tandhygienist i Tierp. Svaret fann hon i bristande rutiner och uppföljning och en osäkerhet bland vårdpersonalen.


Ulrika Olsson har arbetat med munhälsobedömningar på äldreboenden sedan 1999 och såg att munhygienen inte fungerade. Inom ramen för Folktandvårdens Kunskapscentrum för äldretandvård studerade hon under tre år varför. Studien har skett i samarbete med vårdboendet Wesslandia i Karlholmsbruk. Efter intervjuer och enkäter med ledning och personal stod det klart att det saknades rutiner för hur tandvård skulle bedrivas eller komma med i planeringen i vård.
- Då är det ju lätt att låta bli. Det fanns ingen kontroll eller uppföljning, säger Ulrika Olsson.

Men det var inte bara så enkelt. Personalen kände sig inte trygg och saknade tilltro till sin förmåga.
- En stor del av dem kände en osäkerhet och att de gjorde ett intrång. Munnen är det svåraste att sköta när patienten inte samarbetar och där behöver de stöd och utbildning av oss i tandvården, säger Ulrika Olsson.

Rutiner skapar trygghet

Tillsammans har de idag tagit fram rutiner och ett system som vårdpersonalen känner sig trygg med.
- Vi har ett jättebra samarbete. Personalen har fått en bättre förståelse för hur viktig munnen är för hälsan. Vi har särskilda munhälsoombud nu och måste jobba med det här hela tiden för att bli ännu bättre, säger Gunilla Pettersson, enhetschef vid Wesslandia.

Själva studien är klar och presenteras på demens- och tandvårdskonferenser framöver. Nu ska resultatet implementeras och kanske spridas. Ulrika Olsson igen:
- Själv upplevelsen att det är svårt att arbeta i munnen har inte ändrats, men vårdpersonalen har med vårt arbete fått rutiner på hur de ska göra och känner sig därmed mer trygga i det.

Se hela rapporten som bifogat dokument.

För mer information, Ulrika Olsson Folktandvården Tierp, 072-1482686.
Gunilla Pettersson, enhetschef Wesslandia, 0293-219461.