Följ Region Uppsala

Region Uppsalas sjukvård bidrar till säkert valborgsfirande

Nyhet   •   Apr 27, 2017 09:00 CEST

Region Uppsalas sjukvårdsverksamheter förbereder sig nu inför valborgshelgen. Bland annat kommer en sjukvårdspatrull från Primärvården att finnas på plats och cirkulera i framför allt Ekonomikum-parken. Målet är att bidra till ett säkert valborgsfirande.

Sjukvårdspatrullen består av en specialist i allmänmedicin, två distriktssköterskor och en undersköterska och kan ta hand om exempelvis mindre sår, skavsår, stukningar, brännskador och berusning. Man har också en så kallad RAKEL-telefon med sig, vilket gör det möjligt att vid behov få direktkontakt med polis, ambulans och akuten på Akademiska.

Sjukvårdspatrullen kommer att synas eftersom de är klädda med ambulansens skyddskläder med reflexvästar som tydligt markerar läkare respektive sjuksköterska på ryggen. De utgår från Kungsgärdets vårdcentral. Vårdcentralen är inte öppen för allmänheten under valborg, men vid behov kan sjukvårdspatrullen ta patienter dit för omhändertagande.

Även vid Akademiska sjukhuset förbereder man sig inför sista april. Där kommer som tidigare år ett tält att ställas upp utanför akutmottagningen, där exempelvis berusade personer kan få vård.

Kontaktperson:
Anna-Carin Bring, specialist i allmänmedicin, Region Uppsala, tel 018-611 77 08 (mobil)