Följ Region Uppsala

Region Uppsalas kulturstipendiater 2017 är utsedda

Nyhet   •   Feb 22, 2017 11:51 CET

Region Uppsala fördelar 430 000 kr till tio kulturskapare i länet. Musikern Suranjana Ghosh får konstnärligt utvecklingsstöd 2017–2018.

Region Uppsalas kulturnämnd har vid sitt sammanträde den 22 februari utsett, dels årets kulturstipendiater, dels mottagare av Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2017–2018.

Kulturstipendierna ges till sju personer inom olika konstområden som får dela på 210 000 kr. Dessutom utdelas två hedersstipendier á 10 000 kr. Region Uppsalas tvååriga konstnärliga utvecklingsstöd har tillfallit musikern Suranjana Ghosh som får 100 000 kr per år i två år, alltså totalt 200 000 kr.

Region Uppsala vill genom kulturstipendierna stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till, eller bo i, Uppsala län. Syftet med det tvååriga konstnärliga utvecklingsstödet är att ge professionella kulturskapare med anknytning till länet möjlighet till utveckling och förnyelse.

Ansökningar

Till ansökningstillfället 15 november 2016 inkom 61 ansökningar om kulturstipendier,
samt 37 ansökningar om konstnärligt utvecklingsstöd. Av dessa ansökte 14 sökande om båda stöden. Flest ansökningar gjordes inom konstområdena konst, musik och litteratur. Fler kvinnor än män sökte både kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd. Skillnaden mellan könen var störst för kulturstipendierna.

Handläggning

För varje mandatperiod utser kulturnämnden ett antal sakkunniga personer inom olika konstområden. Denna grupp lämnar förslag på stipendiater till nämnden. Sakkunniggruppen 2016–2019 består av Anders Granström – litteratur/folkbildning, Johanna Nordlund – film, Cecilia Bygdell – kulturhistoria, Katja Sliwinski – teater/dans, Celal Alparslan – musik och Daniel Werkmäster – konst/konsthantverk/foto.

Utdelning

Utdelningen av årets kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd 2017–2018 sker den 5 april på Uppsala Konsert & Kongress.

Motiveringar

Motivering konstnärligt utvecklingsstöd 2017-2018 (pdf)

Motiveringar Region Uppsalas kulturstipendier 2017 (pdf)

Region Uppsalas kulturstipendiater 2017

Dans: Emelie Englund, 30 000 kr

Konst: Stuart Mayes, 30 000 kr

Konst: Jenny Sunesson, 30 000 kr

Litteratur: Elin Cullhed, 30 000 kr

Litteratur: Katarina Kieri, 30 000 kr

Musik: Mattias Risberg, 30 000 kr

Musik: Elin Öberg, 30 000 kr

Hedersstipendium (kulturhistoria): Håkan Liby, 10 000 kr

Hedersstipendium (scenkonst): Paul Kessel, 10 000 kr

För mer information kontakta

Anna Söderbäck, kulturdirektör, Kultur och bildning, 018-611 62 60, 073-868 11 52, anna.soderback@regionuppsala.se
Eva Olsson, kulturstrateg, Kulturenheten, 018-611 62 86, 076-496 36 85, eva.k.olsson@regionuppsala.se