Följ Region Uppsala

Region Uppsala vill starta Hälsoäventyr med Knivsta kommun

Nyhet   •   Jun 15, 2017 16:18 CEST

Region Uppsala vill tillsammans med Knivsta kommun bygga upp ett lokalt Hälsoäventyr i Knivsta. Idag togs frågan upp i vårdstyrelsen.

– En tredjedel av invånarna i Knivsta är barn och ungdomar. Hälsoäventyret är en långsiktig satsning för att stärka deras möjligheter till hälsa, trygghet och välbefinnande, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9. Undervisningen syftar till att öka elevernas förståelse för sambanden mellan kropp, hälsa, livsstil, etik, identitet och miljö, bland annat med hjälp av rollspel, gruppövningar och experiment.

Sedan starten 2001 har över 100 000 elever fått undervisning vid något av Hälsoäventyren i Uppsala län, som idag finns i Uppsala, Håbo, Östhammar och Tierp. Enligt planerna ska det nya Hälsoäventyret i Knivsta börja byggas upp under 2017, för att kunna starta 2018.

Hälsoäventyrets verksamhet är mycket uppskattad och efterfrågad och erfarenheten är att det inte bara är eleverna som har nytta av det. Det fungerar också som en kunskaps- och inspirationskälla för lärarna. Det blir en samlingspunkt för olika aktörer och kan vara en ryggrad i det lokala hälsoarbetet, säger Malena Ranch.

Till att börja med kommer Hälsoäventyret i Knivsta att ha ett tydligt fokus på ungas psykiska hälsa och tobaksfri skoltid.

Hälsoäventyret i Knivsta är tänkt att finansieras med 50 procent vardera av Region Uppsala och Knivsta kommun. Huvudman för verksamheten blir Region Uppsala.

Uppbyggnadskostnaden under 2017 beräknas för Region Uppsalas del till 400 000 kronor och driftskostnaden för 2018 blir för Region Uppsala 925 000 kronor.

En förutsättning för att Hälsoäventyret ska byggas i Knivsta är att regionfullmäktige beviljar vårdstyrelsen medel för detta i regionplan och budget 2018-2020. Motsvarande beslut har tidigare fattats av Knivsta kommun.

Ytterligare information:

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Carina Hesse Bolin, enhetschef Hälsoäventyret, tel 070-535 67 83

Läs om övriga beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 15 juni