Följ Region Uppsala

​ Region Uppsala utreder Alunda vårdcentral

Nyhet   •   Okt 28, 2019 18:10 CET

Region Uppsala ska utreda en eventuell ny lokalisering för Alunda vårdcentral. 

Vårdstyrelsen beslutade att avsätta 450 000 kronor för en förstudie.

Den nuvarande vårdcentralen har varit evakuerad sedan i mars, sedan medarbetarna fått fysiska besvär av inomhusmiljön.

Förstudien ska bland annat belysa hur behoven ser ut och om vårdcentralen ska byggas i egen regi eller hyras. En lägesrapport ska ges i mars. 

Läs om övriga beslut som fattades av vårdstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 28 oktober