Följ Region Uppsala

Region Uppsala ska ingå i Program Uppsala

Nyhet   •   Maj 21, 2019 15:12 CEST

Region Uppsala ska ingå i Program Uppsala, och regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med Uppsala kommun ta fram ett förslag på tilläggsöverenskommelse som hanterar Region Uppsalas medverkan i programmet. Detta beslutade regionstyrelsen.

Bakgrunden till Program Uppsala är tidigare beslut kopplade till det så kallade fyrspåret på sträckan Uppsala – Stockholm. I maj 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018–2029. I den planen finns förslaget med om en utbyggnad av järnvägen till fyrspår ska inledas mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm, vilket dock förutsätter överenskommelser om byggandet av 48 000 nya bostäder i Uppsala och Knivsta kommuner.

I december 2017 tecknade den svenska staten, Uppsala kommun och Region Uppsala ett avtal kring ett antal åtaganden, bland annat att färdigställa kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum. Tillsammans med det som tidigare kallats för Kunskapsspåret, det vill säga ett nytt spårvägssystem mellan Uppsala C och Gottsunda/Ulleråker bildar länken Gottsunda – Bergsbrunna ett integrerat spårvägssystem, Uppsala Spårväg. Det är ett gemensamt åtagande mellan Region Uppsala och Uppsala kommun, där regionen ansvarar för trafik, fordon och depå, och kommunen ansvarar för infrastruktur.

Uppsala kommun har under vintern 2018/2019 konstaterat att utvecklingen av hela det så kallade Uppsalapaketet med dess olika projekt kräver en särskild styrning och samordning. Därför har Uppsala kommun upprättat ett gemensamt program för helheten, Program Uppsala. Det är alltså detta program som regionstyrelsen nu beslutade att Region Uppsala ska ingå i. 

(SD) yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet.

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat