Följ Region Uppsala

Region Uppsala får ny policy och program för säkerhet

Nyhet   •   Sep 26, 2019 14:18 CEST

Region Uppsala får en ny policy och program för säkerhetsarbetet. Regionfullmäktige fastställde dokumenten vid sitt sammanträde den 26 september.

Säkerhetspolicyn anger inriktningen för säkerhetsarbetet, där Region Uppsala ska skapa en robust, flexibel och uthållig regional verksamhet med hög säkerhet. Policyn konkretiseras i säkerhetsprogrammet, som omfattar områdena risk och sårbarhetsanalys, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, avvikelsehantering, personsäkerhet, brandsäkerhet och informationssäkerhet.

Regionfullmäktige fastställde också krisberedskapsplan, som beskriver Region Uppsalas organisation för att hantera höjd beredskap och särskilda händelser.

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktiges sammanträde den 26 september i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 26 september