Följ Region Uppsala

Programarbete inleds för nytt produktionskök

Nyhet   •   Nov 29, 2017 19:17 CET

Ett programarbete ska inledas för ett nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade regionfullmäktige.

Inför beslutet fanns tre alternativa lösningar. Regionfullmäktige beslutade att gå vidare med det alternativ som innebär att de befintliga byggnaderna rivs. Istället uppförs en ny byggnad med produktionskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Det ska också finnas möjlighet att inrymma medicinskt bibliotek och kunskapscenter.

Programarbetet får enligt beslutet kosta 17,5 miljoner kronor och den totala investeringskostnaden får uppgå till 286 miljoner kronor. Till detta kommer kostnader av engångskaraktär, som tillfälliga anordningar, rivning med mera, som får uppgå till 59,5 miljoner kronor, vilket ger en totalkostnad på 345,5 miljoner kronor.

(KD), (M) och (L) reserverade sig och yrkade på avslag.
(C) och (SD) reserverade sig och yrkade på ett annat alternativ med en tillbyggnad i stället för nybyggnation.

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktiges sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 29 november