Följ Region Uppsala

Primärvårdens uppdrag och finansiering ses över

Nyhet   •   Feb 12, 2015 17:35 CET

En översyn ska göras av primärvårdens uppdrag, ersättningssystem och finansiering. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag.

Syftet med översynen är att utveckla en mer komplett första linjens vård. Resurserna ska tydligare kopplas till behov och ohälsa, nya etableringar ska vara behovsstyrda och det totala ansvaret för befolkningen beaktas. Vårdcentralsuppdraget ska utvecklas i syfte att öka det förebyggande arbetet och minska behovet av sjukhusets specialistvård. Man ska också utreda möjligheten att samordna vårdcentraler, barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler.

Hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma med förslag på projekt- och tidplan till sammanträdet i maj 2015.

(M), (FP), (C) och (KD) lämnade flera yrkanden som avslogs. Bland annat handlade det ok att öka tillgången till specialistvård vid länets vårdcentraler samt att inkludera behovet av familjecentraler i översynen.

Läs om de övriga beslut som fattades i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 12 februari