Följ Region Uppsala

Primärvård och habilitering samlas i ny förvaltning

Nyhet   •   Sep 27, 2017 17:08 CEST

Verksamheterna som tillhör Region Uppsalas förvaltningar Primärvården och Hälsa och habilitering samlas från den 1 januari 2018 i en nyinrättad gemensam förvaltning. Det beslutade regionfullmäktige.

Syftet med förändringen är att anpassa förvaltningsstrukturen till pågående utveckling av hälso- och sjukvårdens struktur och arbetssätt och att skapa en starkare förvaltning.

Regionfullmäktige beslutade också att Ungdomsmottagningen City vid Akademiska sjukhuset och AT/ST-enheten vid Regionkontoret ska flyttas till den nya förvaltningen från den 1 januari 2018. Primärvårdens IT-avdelning flyttas från Primärvården till Resurscentrum och får ett utökat uppdrag att svara för IT-stöd till alla privata vårdgivare som Region Uppsala har avtal med.

Under hösten 2017 ska ansvarsfördelningen mellan den nya förvaltningen och Regionkontoret ses över.

Det har ännu inte beslutats vilket namn den nya förvaltningen ska få eller hur dess organisationsstruktur ska se ut. Dessa frågor kommer att utredas vidare.

(V) reserverade sig mot beslutet och yrkade på att habiliterings- och hjälpmedelsverksamheterna bildar en egen förvaltning.

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktiges sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 27 september