Följ Region Uppsala

Preventivmedel för unga blir kostnadsfria

Nyhet   •   Feb 09, 2016 18:37 CET

Egenavgiften på preventivmedel för unga till och med 25 år tas bort. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Enligt landstingets nuvarande riktlinjer subventioneras alla preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen för kvinnor till och med 25 år. Idag betalar man en egenavgift på högst 100 kronor per år, med undantag för hormonspiraler och implantat, där egenavgiften är 350 kronor eftersom de används under flera år.

Beslutet innebär att egenavgifterna tas bort helt och hållet från den 1 mars. Därmed blir preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen blir kostnadsfria för alla till och med 25 år.

Under 2016 ska landstinget göra en utbildningssatsning för barnmorskor, för att ge en uppdatering om de senaste behandlingsmetoderna och kunskapsläget när det gäller biverkningar för olika metoder. Syftet är att de ska kunna ge bättre stöd för kvinnor i valet av preventivmetoder.

(M) och (L) reserverade sig och yrkade på att egenavgiften ska behållas och medlen i stället satsas på att ge barnmorskor möjlighet att erbjuda alternativ till samma kostnad i de fall förstahandsvalet inte fungerat eller lett till besvär.

(KD) och (SD) reserverade sig yrkade på avslag.

(V) föreslog ett tilläggsyrkande om att även preparat som ligger utanför förmånen ska kunna subventioneras under vissa förutsättningar. Det avslogs.

Läs om övriga beslut som fattades av landstingsfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsfullmäktige 9 februari