Följ Region Uppsala

Patienter med diabetes typ 1 får bra vård i Uppsala län

Nyhet   •   Jun 03, 2015 09:03 CEST

Landstinget i Uppsala län ligger bra till vad gäller diabetesvård för patienter med diabetes typ 1. Det framgår av en ny rapport från Sveus, där vården i sju landsting har jämförts.

Undersökningen visar att vuxna patienter i Uppsala län med diabetes typ 1 och 2 löper lägre risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom i samband med slutenvård än patienter i de övriga landsting som ingår i jämförelsen.

Men enligt rapporten finns det också förbättringsområden när det gäller vård av patienter med diabetes typ 2.

– Patienterna i vårt landsting har högt blodsockervärde vid nydiagnostisering. Det tyder på att sjukdomen upptäcks sent. Vi behöver bli bättre på att upptäcka diabetes typ 2 på ett tidigt stadium, säger Robert Kristiansson, chefsläkare vid Hälsa och habilitering.

– Landstinget bör också öka användningen av läkemedlet metformin vid nydiagnostisering. Att tidigt sätta in metformin minskar riskerna för senare komplikationer.

Landstinget har startat ett programråd för diabetes, som först och främst kommer att arbeta för att förbättra vården för patienter med diabetes typ 2 genom att upptäcka sjukdomen tidigare och öka användningen av metformin.

Sveus - nationellt samarbete för värdebaserad uppföljning

Det nationella forskningsprojektet Sveus bedrivs i samverkan mellan många aktörer och styrs av sju landsting och regioner, inklusive Landstinget i Uppsala län. Syftet är främst att utveckla nya, värdebaserade, uppföljningssystem för att ge förbättrade möjligheter att följa upp och analysera hälso- och sjukvården. Rapporten om diabetes är den tredje i ordningen. Tidigare rapporter handlar om stroke och förlossningsvård och finns att läsa på www.sveus.se

Läs mer:
Jämförelserapport om diabetes

Kontaktperson:
Robert Kristiansson, chefsläkare Hälsa och habilitering, tel 018- 611 62 30