Följ Region Uppsala

Områdesansvar införs för vårdcentraler

Nyhet   •   Sep 27, 2017 17:09 CEST

Region Uppsala ska införa områdesansvar för vårdcentraler. Det beslutade regionfullmäktige.


Sedan 2009 har Uppsala län ett system som innebär att invånare fritt kan välja att lista sig på vårdcentral, barnmorskemottagning och barnavårdscentral. Listningen ligger till grund för hur mycket ersättning vårdgivarna får.

De flesta av länets invånare är listade vid någon vårdcentral, men cirka tio procent av befolkningen, 34 000 personer, är inte listade. Nya länsinvånare, såsom inflyttade och nyfödda, blir inte listade vid en vårdcentral om de inte själva, eller i fallet nyfödda deras föräldrar, gör ett aktivt val.

Från den 1 januari 2018 införs områdesansvar för vårdcentraler och filialer med läkarmottagning utifrån en geografisk närhetsprincip. Den som inte själv har listat sig kommer då att automatiskt bli listad enligt områdesansvaret som innebär den geografiskt närliggande vårdcentralen. Alla invånare kan när som helst välja att lista om sig vid annan mottagning.

Höjningen av den fasta ersättningen till vårdcentralerna beräknas kosta 10 miljoner kronor, som tillförs vårdstyrelsen genom ett utökat anslag.

(M), (KD) och (C) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag. (L) yrkade på justeringar i beslutet för att klargöra att områdesansvaret vad gäller listning just är ett ickevalsalternativ och inget annat.

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktiges sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 27 september