Följ Region Uppsala

Nytt steg taget på väg mot regionbildning

Nyhet   •   Apr 14, 2016 14:34 CEST

Den 14 april togs ytterligare ett steg på vägen mot en regionbildning i Uppsala län. Regeringen beslutade vid sitt sammanträde att skicka en remiss till lagrådet om en ändring i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Förslaget till lagändring innebär att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret. Detta genomförs genom att regionförbundet och det nuvarande landstinget ska gå samman i en gemensam organisation från den 1 januari 2017.

Nästa steg i processen mot en regionbildning blir att lagrådsremissen behandlas av lagrådet. Det slutliga beslutet kommer att fattas av riksdagen.