Följ Region Uppsala

​Nya biljettpriser från 1 april

Nyhet   •   Feb 12, 2015 18:20 CET

Kollektivtrafiknämnden har fastställt biljettpriserna som gäller från 1 april 2015. En nyhet är att Pensionärsrabatt införs och det ger fler möjlighet att ta del av de rabatter som hittills gällt för de som fyllt 65 år.

Redan vid landstingsfullmäktiges sammanträde 10 december 2014 fattades beslut om priset för 30-dagarsbiljett 750 kr och priset per zon för enkelbiljett 27 kr. Det innebär en prissänkning med 40 kr på 30-dagarsbiljetten och en ökning av priset för enkelbiljett med 2 kr per zon.

Den nya Pensionärsrabatten gäller alla som har fyllt 65 år eller har intyg från Försäkringskassan ”Intyg för förmånstagare” och Pensionsmyndighetens ”Pensionärsintyg”. En ny 30-dagars pensionärsbiljett införs för 450 kr. Årsbiljetten för pensionärer, den tidigare seniorbiljetten, kommer att finnas kvar till oförändrat pris 3 420 kr.

Många priser sänks eftersom 30-dagarsbiljetten blir 40 kr billigare. Exempelvis kommer årskort för vuxen att kosta 7 125 kr vilket är 375 kr lägre och en 30-dagars studentbiljett 520 kr istället för 550 kr.

Höjningen av priset för enkelbiljetter med 2 kr till 27 kr per zon gäller förköpta biljetter. Enkelbiljetter som betalas via reskassa får oförändrat pris 20 kr per zon. Köps enkelbiljetten med bankkort ombord på bussar och tåg kommer den att kosta 35 kr vilket är en ökning med 5 kr.

Nämnden fattade också beslut om nya kombinationsbiljetter UL/SL och nya priser för övriga gemensamma UL/SL-biljetter. Dessa biljetter och priser behöver också godkännas av landstingsfullmäktige i Stockholms län vid sammanträdet 17 mars.

(M), (FP), (C), (KD) och (SD) reserverade sig till förmån för eget förslag om att inte höja priset för enkelbiljetter som köps ombord.

Läs om de övriga besluten som fattades i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 12 februari